office@divewithharry.com +359887093215

Rescue Diver and Emergency First Response / CMAS 2** водолаз две звезди

Diving is fun- гмуркането е удоволствие. Вероятно многократно сте срещали и чували това мото в посещаваните от вас водолазните центрове или просто в разговор с други водолази. Да, това е така и ние го потвърждаваме. Но винаги, като водолази любители или професионално занимаващи се с това, вие трябва да имате едно на ум и да сте подготвени за една евентуална бедствена или животозастрашаваща ситуация. И тук на предна позиция излиза едно друго, също толкова често срещано твърдение, а именно  Safety First- Безопасността на първо място. По време на този курс ще се научите как да предотвратявате нещастни случаи, да избягвате рискови ситуации, да реагирате адекватно при паникьосан, изморен, ранен или изгубен водолаз и разбира се най-важното- оказване на медицинска помощ. Курсът Recue Diver фигурира също и като предварително изискване за придобиване на сертификат Divemaster.
Продължителност: 5 дена
Изисквания:
- Минимална възраст 12 години за сертификат PADI Junior Rescue Diver/15 години за сертификат PADI Rescue Diver
- сертификат PADI (Junior) Adventure Diver със завършен модул по подводно ориентиране- Underwater Navigation Adventure Dive или еквивалентен
- сертификат за завършен курс по оказване на първа помощ EFR Primary and Secondary Care, през последните 2 години
- минимум 20  гмуркания,заверени във вашия личен водолазен дневник(Log Book), документиращи опит в дълбочинно гмуркане и подводно ориентиране
Необходими учебни материали: PADI Rescue Diver Crew-Pak
Emergency First Response
Еднодневната програма,състояща се от два модула- Primary Care(CPR) и Secondary Care(First Aid), следва същите принципи, използвани от професионалните спасители, което ще ви подготви за адекватна реакция в една животозастрашаваща ситуация или водолазна злополука.
Primary care(CPR)- покрива умения за адекватна намеса при повечето животозастрашаващи състояния, фокусирайки вниманието на участниците върху теоретични занятия, отработване на умения и разиграване на реалистични сценарии. Основните умения, които ще развиваме:
- оглеждане и преценяване на обстановката
- използване на защитни средства
- основни/първоначални действия
- изкуствено дишане
- извършване на сърдечен масаж
- спиране на сериозно кръвотечение
- третиране на шок
- третиране на гръбначни травми и наранявания
Secondary Care/First Aid/- включва неживотозастрашаващи наранявания и болестни състояния, както и ситуации, в които съответниите медицински служби са недостъпни или възпрепятствани. Участниците се фокусират върху вторична оценка на ситуацията и оказване на подходяща първа помощ, отработвайки нужните умения и примерни сценарии. Основни упражнения:
- правилно третиране при нараняване
- оказване помощ на болен човек
- превръзки
- проверка за размествания и фрактури
Валидността на сертификата Emergency First Response  e 24 месеца,което ви задължава да опреснявате своите знания и умения на всеки 2 години. Ако превишите крайният срок тябва да завършите целия курс отново.
Изисквания:
- За да започнете този курс не е нужно да сте водолаз и да разполагате със водолазен сертификат
- няма възрастова граница
- подновяване на всеки 2 години
Необходими учебни материали: EFR Participant Manual+Video, Workbook