office@divewithharry.com +359887093215

Специални водолазни курсове за напреднали

 
Това една изключително интересна програма,предлагаща огромен букет от разнообразни гмуркания и подводни разходки.Този тип специални курсове имат за цел да запознаят водолазите със специфични умения,знания и техники,характерни за дадена среда,към която те проявяват специален интерес.Както вече знаете всяко първо гмуркане от дадена специалност може да се причисли към програмата Adventures in Diving. Долу са изброени възможните програми,които бихте могли да завършите в нашия център:
AWARE Coral Reef Conservation Specialty-опазване на подводните коралови рифове,по методите на AWARE,развивайки отговорно и безопасно поведение
Deep Diver-дълбочинно гмуркане
Drift Diver-Гмуркане при наличие на течение
Dry Suit Diver-гмуркане със сух костюм
Enriched Air Diver(NITROX)-гмуркане,използвайки обогатена с кислород смес(до 40% концентрация на кислород)
Equipment Specialist-специалист по екипировка
Multilevel Diver-гмуркане на няколко нива
Night Diver-нощно гмуркане
Peak Performance Buoyancy-техники,подобряващи плаваемостта
Project Aware-обсъждане философията на Project Aware за опазване на морската флора и фауна,дискусии относно различни техники и тяхното прилагане в конкретна ситуация
Search & Recovery-търсене и изваждане на потънали предмети
Underwater Navigator-подводно ориентиране
Underwater Naturalist-разглеждане и опознаване на подводния свят
Wreck Diver-гмуркане на потънал кораб