office@divewithharry.com +359887093215

PADI Divemaster / CMAS 3*** водолаз три звезди

Програмата DIVEMASTER е първото професионално ниво в йерархията на PADI и началната стъпка към вашата инструкторска кариера.Предназначена е за водолази,желаещи да постигнат експертно ниво в своите теоретични и практически познания във водолазния спорт.Катo водолази,квалифицирани като Divemaster,вие:
-ще бъдете посрещани топло и с необходимото уважение във всеки един водолазен център,който посетите.
-имате реална възможност да кандидатствате за робота като Асистент инструктори и да практикувате като такива
-сте оторизирани да провеждате самостоялно някои видове курсове за водолази
-можете да ръководите различни водолазни мероприятия.
-можете да започнете курс за PADI инструктори,наричан още IDC-съкращение от Instructor Development Course(Курс за инструкторско развитие/кариера)
Процесът на обучение преминава през 3 главни модула:
1.Демонстриране на плувни умения и отработване на техники под и над вода-главната цел на този модул е да тества вашите физически способности и поведение под вода,разигравайки различни ситуации.
2.Академична подготовка
По време на тази част от вашето обучение ще се запознаете с основните задълженията на един PADI DIVEMASTER и каква роля въчност изпълнява той по време на различни водолазни дейности.Изясняването на тези два въпроса неизменно минава през покриване на основни теоретични въпроси,свързани с гмуркането.Вие ще трябва да издържите общо 8 изпита,като първите три могат да се покрият в началото на курса преди гмуркане с ученици,а останалите 5 във вашето свободно време преди края на курса.
Ето списък с 8-те модула,на които трябва да се акцентира:
-подводна физика
-подводна физиология
-водолазна екипировка
-работа с водолазна таблица и колело(RDP-Recreational Dive Planer table and wheel)  Recreational dive planner (table & wheel)
-умения и околна среда
-организиране и ръководене на сертифицирани водолази
-организиране и ръководене на ученици по време на обучение
-провеждани от PADI Divemaster програми
3.Практически занятия.
Този модул е предназначен за натрупване на опит при обучаване на ученици,както и при асистиране и ръководене на други водолазни мероприятия.Обучението се провежда  под формата на истински курсове с ученици,или отделни сценарии,където вашият инструктор,неговият асистент или други водолази играят ролята на ученици.
Продължителност:1-2 седмици
Предварителни изисквания:
1.сертификат Advanced Open Water Diver или еквивалентен
2.сертификат PADI Rescue Diver или еквивалентен
3.Извършени и заверени във вашия персонален Log Book поне 20 гмуркания
4.Навършени 18 години до старта на курса
5.Предоставяне на медицинско свидетелство,разрешаващо извършване на водолазна дейност,подписано и заверено от лекар.Документът трябва да е валидно и получено преди не повече от 1 година.Подписващия медицинското лекар не може да бъде същото лице,което започва курса.
6.Сертификат Emergency First Response или равностоен,получен през последните 24 месеца.
7.Извършени и заверени поне 60 гмуркания до момента на сертифициране,потвърждаващи опит в нощно и дълбочинно гмуркане и подводно ориентиране.
Необходими учебни материали:
PADI Divemaster Manual, Encyclopedia of Recreational Diving, Diving Knowledge Workbook, PADI RDPs: Table, Wheel , & eRDP (and Instruction Books ), Divemaster Slates, Instructor Guides for D/M conducted programs ( Discover Scuba Diving, Discover Snorkeling/Skin Diver, Scuba Review/Discover Local Diving, PADI Manuals: Open Water, Adventures In Diving, Rescue Diver.